There are no puppies yet.

Breeder profile

Saisho no Hoshi

Krusevac, Serbia

Dog breeds:

  • Akita Inu

Share