Sold
Veronika Senzo No Rei

Veronika Senzo No Rei

Khmelnitskyi, Ukraine

Shiba Inu

04.01.2023.

Female

Price on request
More info
Sold
Vanessa Senzo No Rei

Vanessa Senzo No Rei

Khmelnitskyi, Ukraine

Shiba Inu

04.01.2023.

Female

Price on request
More info
Sold
Veronika Senzo No Rei

Veronika Senzo No Rei

Khmelnitskyi, Ukraine

Shiba Inu

04.01.2023.

Female

Price on request
More info
Sold
Vanessa Senzo No Rei

Vanessa Senzo No Rei

Khmelnitskyi, Ukraine

Shiba Inu

04.01.2023.

Female

Price on request
More info

Breeder profile

SENZO NO REI

Khmelnitskyi, Ukraine

Dog breeds:

  • Akita Inu
  • Shiba Inu

Share